Sposób odbioru ścieków i ich ich utylizacja

Zdecydowanie najwygodniejszym rozwiązaniem jest podłączenie swojego domu do zbiorczego systemu kanalizacji. Stanowi to pewną inwestycję, gdyż tę część przyłącza, jaka znajduje się na naszej własnej posesji musi zostać wykonana na nasz koszt, co oznacza konieczność poprowadzenia rury w ziemi na odpowiedniej głębokości wykopu. Jednakże, korzystanie z dostępu do zbiorczego sposobu utylizacji ścieków jest wygodne ze względu na fakt, że ścieki są odprowadzane na bieżąco, a nie tak jak w przypadku szamba- są one gromadzone, a następnie muszą zostać wywiezione.

Wykonawstwem przyłączy kanalizacyjnych zajmuje się wiele firm, które specjalizując się w takich zleceniach posiadają na własny użytek specjalistyczny sprzęt i które mogą takie przyłącze wykonać bardzo szybko. Jedną z takich firm jest przedsiębiorstwo Terlan. Ważnym elementem całego systemu kanalizacji są przepompownie ścieków. W jaki sposób działają i jak wyglądają?

 

Przepompownia umożliwia efektywny transport ścieków

 

Niejako właśnie to zadanie jest nadrzędnym celem jej stosowania. Zbierana woda z nieczystościami zostaje przekazana dalej do kolejnych elementów systemu i przechodzi od pojedynczego gospodarstwa do kanalizacji zbiorczej. Bardzo często ważnym elementem systemu są też specjalne rozdrabniacze, które instaluje się po to, aby znacząco zmniejszyć wielkość cząstek stałych obecnych w ściekach i usprawnić ich transportowanie w ramach systemu. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na to, aby były to urządzenia o odpowiedniej wydajności.

 

Ważną cechą profesjonalnych przepompowni ścieków jest ich automatyzacja. Pracują one niemalże przez cały czas, a ich pracę można monitorować z zewnątrz. Podstawowym elementem każdej przepompowni jest oczywiście sama pompa. W przypadku nowoczesnych przepompowni nie trzeba jednak obawiać się ich zalania w momencie umieszczania ich w studzienkach, gdyż są one w specjalny sposób zabezpieczane. Niektóre modele pomp wyposażone są nawet w dwa silniki, które mogą pracować naprzemiennie.